Mantelzorg woningen

Afbeeldingsresultaat voor mantelzorgwoning tenb montage

MANTELZORG WONING, HOE EN WAT?

Stel, je overweegt iemand in huis te nemen om voor zorgen, hoe regelt u dat?

Een mantelzorgwoning is een goed idee omdat:

Als een mantelzorger samen in een huis woont met een zorgbehoevende, kan dat een hoop gezelligheid geven. Maar het is natuurlijk ook fijn en makkelijk. U bent altijd in de buurt!
Let op: Vergeet u niet de huisarts, wijkverpleegkundige of zorginstantie om een verklaring te vragen dat zorg noodzakelijk is? De gemeente kan erom vragen als er twijfel bestaat over de mantelzorgbehoefte. Als de mantelzorger al bekend is bij de gemeente, is een verklaring niet nodig.

Een mantelzorgwoning aanbouwen, mag dat? Hoe zit het met vergunningen?

Een verbouwing van een garage, schuur of mantelzorgwoning is in principe vergunning vrij, als het bouwwerk van toepassing is in het besluit van omgevingsrecht (Bor). Hierin staat dat alleen het achtererf mag worden bebouwd. Verder stelt dat niet meer in één bouwlaag, hoogte aansluitend bij eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, nokhoogte maximaal 5 meter) en de bepaalde oppervlakte. Zo mag op een erf van 100 m2 maximaal worden bebouwd. Met grotere oppervlakten gelden andere regels. Zolang het bouwwerk gebruikt wordt als mantelzorgwoning, mag het een badkamer en een keuken hebben. Let op: als de mantelzorg ophoudt, mag de aanbouw van het gebouw blijven staan, maar moet een specifieke keuken en / of badkamer worden gesloopt. 

 

U heeft geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig. Vergelijkbaar met die van een garage of tuinhuis. Daarvoor is ook geen vergunning nodig.  Vraag bij de gemeente na hoe de regels precies zijn.

Ook het verbouwen van een schuur of garage tot mantelzorgwoning is vergunningsvrij. Voorwaarde is wel dat de persoon die de woning betrekt zorgbehoevend is. De bewoner hoeft niet per se een ouder persoon te zijn, ook een mantelzorgwoning voor een lichamelijk of verstandelijk gehandicapt kind of een persoon met een psychiatrisch verleden is toegestaan.

Kan de aanstaande bewoner van de mantelzorgwoning nog wel zelfstandig wonen of is het plaatsen van de woning in strijd met het bestemmingsplan? Dan moet toch nog een vergunning worden aangevraagd. Wel wordt de procedure voor het aanvragen van de vergunning verkort van twee tot zes maanden. Gemeenten mogen die regels zelf nog verder versoepelen.

 

En huren? Kan dat ook?

Wij doen niet aan verhuur, maar ter informatie, het huren komst minimaal  € 750 per maand excl. Gas water en licht. Daarnaast worden er plaatsingskosten (rond €10.000) in rekening gebracht.  Dat betekend dat de totale kosten incl. verwijderingskosten, bijna het kostenplaatje van een volledige woning betreft, die in eigendom had kunnen zijn en restwaarde vertegenwoordigd. Daarom: laat zelf een Mantelzorgwoning bouwen !

Ik heb een heel groot huis. Is splitsen een optie? 

Ja. Heeft de mantelzorger (of zorgontvanger) een groot huis, dan is splitsen misschien een optie. Dit moet dan wel bouwtechnisch mogelijk zijn. Bij splitsing moet onder andere worden gekeken naar vluchtroutes in het geval van brand. Voor splitsing is altijd een vergunning van de gemeente nodig, die u kunt aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Na splitsing in zelfstandige woningen, met elk een eigen keuken, sanitair en voordeur, krijgen beide woningen een eigen huisnummer. De afgesplitste woning kan worden verhuurd aan de mantelzorger of zorgontvanger. Voor verhuur is kadastrale splitsing niet nodig, voor verkoop wel. www.Totaalbouwwolvega.nl verzorgt ook uw verbouwingen.

 

Krijgt de mantelzorgwoning een apart huisnummer?

Een eigen huisnummer voor de mantelzorgwoning is in veel gevallen gunstig. Hierdoor worden familieleden buren van elkaar. Voor alle financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, zijn beide huishoudens dan zelfstandig. Dat brengt wel hogere kosten met zich mee, zoals gemeentelijke heffingen. ! Zorg ervoor dat de bewoners van de mantelzorgwoning op hun eigen huisnummer staan ingeschreven bij de gemeente.

 

Wat zijn de gevolgen voor mijn AOW of andere uitkering?

Als mantelzorger en mantelzorgontvanger op een apart huisnummer wonen, zijn er geen gevolgen voor uitkeringen en toeslagen. Alleen als u een gemeenschappelijke huishouding voert – en dat doet u al snel als u de voordeur, keuken en badkamer deelt – kan de mantelzorg consequenties hebben voor financiële regelingen. Wanneer een kind en een ouder samen een huishouding voeren, heeft dat in ieder geval tot 1 januari 2018 nog geen gevolgen voor de AOW. Het plan om de AOW voor een alleenstaande ouder in deze situatie te korten, de zogenoemde mantelzorgboete, is voorlopig van de baan.
Voor ontvangers van een AIO-aanvulling is de mantelzorgboete wel ingevoerd sinds 1 januari 2015. AIO staat voor Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen en is vooral bedoeld voor AOW’ers die geen volledige uitkering ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze een tijdje in het buitenland hebben gewoond. Met een mooi woord heet de kortingsmaatregel de kostendelersnorm: wie kosten deelt, krijgt minder. Ook ontvangers van een Anw-uitkering (weduwen en weduwnaars die nog geen AOW ontvangen) hebben met de kostendelersnorm te maken, sinds 1 juli 2015. Meer informatie is te vinden op www.svb.nl van via het SVB-kantoor in uw regio.
Kan ik nu nog wel thuishulp aanvragen? Ook als een mantelzorger aanwezig is, kunt u bij de gemeente thuishulp aanvragen, in natura of als persoonsgebonden budget (pgb). Bij de mening van extra hulp zal de gemeente altijd kijken naar wat een mantelzorger kan doen. Gebruikt maakt het niet uit van een mantelzorger in hetzelfde huis woont, in het buurhuis van een straat verder op.

Ga naar: www.koopmantelzorgwoningen.nl